Kurser for erfarne sygeplejersker i Abdominalcentret

​Abdominalcentrets Kursus i Klinisk Sygepleje (AKKS) er et af centrets kursustilbud til erfarne sygeplejersker med mindst to års ansættelse i centret.

​​​​​

På kurset arbejdes der med

  • udvikling af egen praksis
  • styrkelse af specifikke sygeplejefaglige områder
  • netværk på tværs af centret.

Kurset indeholder seks undervisningsdage og seks en halv dag til projektarbejde.

Temaer

  • sygepleje som profession
  • evidensbaseret sygepleje, kritisk læsning og litteratursøgning
  • videnskabsteoretiske tilgange
  • problemstillingen bestemmer metoden
  • feedback
  • omplementering.

Projektforløb

På kurset arbejdes der med en projektbeskrivelse ud fra en konkret sygeplejefaglig problemstilling, udvalgt i samarbejde med sygeplejerskens afdelings- og/eller oversygeplejerske.

Den studerende får tildelt en vejleder, og der er mulighed for vejledning under hele projektforløbet til udarbejdelse af projektbeskrivelse, gennemførelse og fremlæggelse.


​Der indgår 6 dage (tjenestefri med løn) til arbejdet med projektet samt ½ dag til forberedelse af fremlæggelsen. Disse dage aftales med din daglige ledelse. Kurset afsluttes med en dag til fremlæggelse.

Læs mere

Redaktør