​​Sygepleje på Intensiv Terapiklinik

​Klinikkens sygeplejenormering er pr 1/1 2016 136,5 årsværk. 

Plejepersonale på Intensiv Terapiklinik

Stillingsstruktur: 

  • 1 oversygeplejerske 
  • 1 klinisk sygeplejespecialist  
  • 2 sygeplejersker ansat i stillinger 50% sygeplejespecialist og 50% ph.d. studerende
  • 4 afdelingssygeplejersker 
  • 4 sygeplejersker med særlig funktion 
  • 111 specialuddannede intensivsygeplejersker 
  • 24 sygeplejersker 
  • 1 simulationssygeplejerske 
  • 4 sygehjælpere/ sosu-assistenter 

Plejepersonalet på Intensiv Terapiklinik er en spændende dynamisk gruppe, der spænder vidt både med hensyn til erfaringsgrundlag, personlighed, alder og nationalitet. 

Intensivsygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere er fordelt på fire teams, mens kliniske sygeplejspecialister, servicemedarbejder, farmaceut, farmakonom og fysioterapeut arbejder på tværs af teamene. 

Hvert team har en afdelingssygeplejerske og en sygeplejerske med særlig funktion i forhold til oplæring, vejledning og uddannelse. 

Anne Friis, Anne Vestergaard og Anna Maria Purkhús er afdelingssygeplejersker i henholdsvis team 1, 2, 3 og 4. 

Gitte Nielsen, Joan Krogshave, Ruben Krogh Jensen og Maria Rosa Steen Pedersen er sygeplejerske med særligt funktion i henholdsvis team 1, 2, 3 og 4. 

Teamstrukturen medvirker til at man på trods af den store personalegruppe får et mere personligt tilhørsforhold. I praksis arbejder plejepersonalet også på tværs af de fire teams. Det er med til at øge de faglige udfordringer og fleksibiliteten i klinikken. 

De kliniske sygeplejespecialister, Kristine Latocha, Marie Oxenbøll-Collet og Mette Rosendahl-Nielsen, har ansvar for kvalitetsudvikling af den kliniske sygepleje, uddannelse og kompetenceudvikling af plejepersonalet. 


Sygepleje i Intensiv Terapiklinik 

Vores arbejdsopgaver spænder ligeså vidt som personalegruppens sammensætning. Vi ser patienter i lange kritiske intensivforløb som kan strække sig over uger eller måneder, men også kortere intensive eller opvågningsforløb. 

Sygeplejeopgaverne afhænger af den enkelte patients situation, og er derfor en blanding af både akut og grundlæggende sygepleje. Sygeplejen udøves med fokus på kontinuitet og individuel patient pleje. 

De mange patientkategorier i klinikken, og kompleksiteten i den enkelte patients situation, kræver multidisciplinær intensiv behandling og pleje. 

Vi sikrer en høj faglig standard og enga​gement gennem et godt tværfagligt samarbejde, daglige briefinger og konferencer, specialerelaterede arbejdsgrupper, afdelingsundervisning, ugentlige fællesinformationsmøder og tværfaglige personalemøder. 


At være ansat på intensiv afdeling 4131 

Som ansat på intensiv afdeling vil du opleve faglige og personlige udfordringer og stor mulighed for læring og udvikling. Vi har stor aldersspredning og et godt miks af meget erfarent personale og nye medarbejdere, der skal lære det intensive speciale. 

Vi har ønskeplaner, med mulighed for fleksibel vagtplan, hvor man efter at have opnået en hvis kompetence, kan vælge at arbejde hver 3. weekend i 12 timers vagter. Vagtbyrden er ca. 8-10 vagter månedligt ved en fuldtids ansættelse. 

Personalemøder afholdes i de enkelte team og vi oplever dem som produktive tværfaglige udviklingsmøder med stort socialt input. 

Udover team personalemøder, afholdes tværfaglige fællesmøder. Møder, der er et fagligt forum med et specifikt tema og – selvfølgelig - fællesspisning! ​​​Redaktør