Om Intensiv Terapiklinik

​Intensiv Terapiklinik 4131 er én af de største multidisciplinære intensivafdelinger i Danmark. Vi har et tæt samarbejde med Rigshospitalets øvrige afdelinger og har således et ansvar for at leve op til de forventninger, som patienter og kolleger fra andre sygehuse kan have til Danmarks førende hospital.

​​​

Intensiv Terapiklinik 4131 er én af de største multidisciplinære intensivafdelinger i Danmark. Vi har et tæt samarbejde med Rigshospitalets øvrige afdelinger og har således et ansvar for at leve op til de forventninger, som patienter og kolleger fra andre sygehuse kan have til Danmarks førende hospital.

Intensiv Terapiklinik 4131 hører administrativt under Abdominalcentret. Antallet af senge i klinikken er 23. Klinikken er beliggende i mellembygningen.

Patientklientellet er bredt og omfatter behandling af kritisk syge patienter med svære infektioner, traumepatienter, børn, brandsårspatienter samt patienter, som har været gennem store kirurgiske indgreb. 

Herudover indlægges patienter, som har gennemgået lever- og nyretransplantation og hæmatologiske patienter (inkl. knoglemarvstransplanterede). Aktiviteten har været jævnt stigende de sidste år – i 2012 blev klinikken udvidet fra 19 – 23 senge. I 2013 blev der indlagt 1308 patienter – belægningsprocenten var 84 %, den gennemsnitlige liggetid  5,5 dage. 

Behandlingsresultaterne på klinikken er gode, og den standardiserede mortalitetsrate var i 2010 på 0,56. Overflytninger til andre intensivafdelinger, betinget af kapacitetsproblemer, var i 2013 1,4 % og genindlæggelsesfrekvensen var 2,5 %.
Klinikken har fokus på kerneområder, som omfatter behandlingskvalitet og forskning. Herudover er der stort fokus på dokumentation af den kliniske og forskningsmæssige aktivitet.

Klinikken har et velfungerende klinisk dokumentations- og informationssystem (CIS), som gør os i stand til at redegøre for en række væsentlige kvalitetsvariable såsom indlæggelsesårsager, scoringssystemer til vurdering af sygdommes sværhedsgrad, indlæggelsestid og dødelighed. 

Samtidig foregår der en kontinuerlig økonomistyring. Dokumentations- og informationssystemet fungerer som forskningsdatabaser og har været anvendt til flere opgørelser vedrørende behandlingsresultater og kvalitet.​

Redaktør