Ledelsen i Intensiv Terapiklinik

​Klinikledelsen har i fællesskab det overordnede ansvar for klinikkens samlede aktiviteter og for analyse af klinikkens aktiviteter i forhold til ledelses- og ressourcetilpasning. Ledelsens hovedopgave er ledelse og ledelsesudvikling på det strategiske og taktiske niveau.

​Intensiv Terapiklinik er opdelt i fire teams, som hver ledes af en overlæge samt en afdelingssygeplejerske. Til hvert team er der desuden tilknyttet en sygeplejerske med med særligt funktion der har fokus på uddannelse og udvikling.

Klinikchef
Jan Bonde​​
Overlæge dr. med.
Tlf.: 3545 4131 


Oversygeplejerske
Sidsel Jessen
Oversygeplejerske
Tlf.: 3545 1046
Redaktør