Andre personalegrupper på Intensiv Terapiklinik

​Det administrative personale omfatter 2 lægesekretærer, 1 sundhedsservicesekretær og 1 sygeplejesekretær. Teknisk set er funktionerne opdelt i et sekretariat og en modtagelse.​

Sekretariatet i Intensiv Terapiklinik

I sekretariatet arbejder 2 lægesekretærer. De varetager alle journalmæssige opgaver såsom kopiering af notater fra CIS til OPUS, journalskrivning, registrering af diagnoser og ydelses- og procedurekoder, epikriseskrivning til egen læge, kopiering af journaler ved overflytning til andre sygehuse mm.

De sørger for, at alle læger, forskere, studerende m.fl. bliver registreret i Personaleweb, og at de får personlige IT-koder. Dette sker i et tæt samarbejde med personalefunktionen.

Herudover hjælper de forskerne bl.a. i form af kontakt til egen læge mhp. opnåelse af samtykke til deltagelse i videnskabelige undersøgelser.


Modtagelsen i Intensiv Terapiklinik

I receptionen arbejder en sygeplejesekretær samt en sundhedsservicesekretær. De tager imod pårørende til indlagte patienter og personale fra andre afdelinger/ sygehuse. 

Herudover har de ansvaret for at registrere/ kontrollere indlæggelser/ udskrivelser i GS/ Opus, rekvisition af journalmateriale fra andre sygehuse/ afdelinger, bestilling af div. kontorartikler samt laboratoriesvar og madvarer.

Redaktør