Kliniske vejledere og underviser Intensiv Terapiklinik

​På ITA 4131 indlægges patienter med behov for tæt overvågning og understøttelse af basale fysiologiske funktioner, f.eks. vejrtrækning, kredsløb og/eller nyrefunktion. Årsagen til indlæggelse kan være forværring af eksisterende sygdom, ulykker, større operationer, organtransplantationer etc.​

Vi modtager sygeplejestuderende fra Metropol og Diakonissestiftelsen sygeplejeskoler på modul 2, 4, 11 og 12. Vi har ligeledes mulighed for at vejlede på modul 13 og 14 studerende.

Læringsmulighede​​r i Intensiv Terapi Klinik

Den studerende møder patienter der er akut kritisk syge og har behov for livreddende terapi men også pleje og behandling i det post akutte forløb. Der er rig mulighed for at opnå viden, færdigheder og kompetencer indenfor både grundlæggende og kompleks sygepleje.

I klinikken arbejder vi sæ​rligt med

 • Forebyggelse af tryksår
 • Behandling og støtte til den respirationsinsufficiente patient
 • Behandling og støtte til den kredsløbssvækkede patient
 • Mobilisering af kritisk syge i tidelige rehabiliteringsindsatser
 • Basal sygepleje til den komplekse patient
 • Forebyggelse af VAP (ventilations associeret pneumoni) og andre komplikationer til den svære syge patient.
 • Smertebehandling
 • Delirium forebyggelse og behandling
 • Ernærings og væsker terapi

Undervisningstilbud og tilrettelæggelse af klinisk undervis​ning

 • At du som studerende har tæt vejledning, sparring og refleksion med en erfaren sygeplejeske.
 • Mulighed for studiebesøg ved operationer
 • Deltagelse i sygepleje- og tværfaglige konferencer
 • Tilbud om refleksion og journal Club


Kliniske vejledere og und​ervisere

Marie Oxenbøll-Collet
Klinisk underviser
35454131
35456949
marie.oxenboell-collet@regionh.dk

Kompetencer
 • Klinisk sygeplejespecialist
 • Klinisk underviser
 • Cand. scient. San
 • Ph.D. studerende


Jeanette Jensen
Klinisk vejleder
35454131
jeannette.jensen@regionh.dk 

Kompetencer
 • Intensiv sygeplejerske
 • Klinisk vejleder uddannelse
 • Merkonom​Signe Riis Enghoff 
Klinisk vejleder
3545-4131
Signe.Riis.Enghoff@regionh.dk

Kompetencer
 • Intensiv sygeplejerske​​​
Redaktør