Forskning i Intensiv Terapiklinik

​Forskningsfokus for Forskningsenheden på ITA 4131 er den kritisk syge patient

Kliniske og patofysiologiske forskningsspørgsmål søges besvaret gennem kliniske-, database- og patofysiologiske studier af patienter og eksperimentelle studier i modeller af kritisk sygdom.

Samarbejdspartn​ere

Forskningsenheden samarbejder med mange lokale, nationale og internationale kollegaer og institutioner inkl. Copenhagen Trial Unit, alle intensivafdelingerne i Region Hovedstaden, mange andre danske og skandianviske intensivafdelinger og the George Institute for Global Health, University of Sydney.

Nuværende projekter

 ‘New resuscitation strategies in severe sepsis’
Det 5-årige strategiske forskningsprogram ‘New resuscitation strategies in severe sepsis’, som består af 3 store, multicenter forsøg af ​væsketerapi (6S-forsøget) og blod (TRISS-forsøget). Forskningsprogrammet er finansieret af Det Strategiske Forskningsråd.

6S-forsøget

6S-forsøget blev afsluttet og hovedresultaterne publiceret i 2012 (NEJM 2012; 367:124-34). Resultaterne er perspektiveret i et systematisk review publiseret i 2013 (BMJ 2013;346:f839). Der pågår opgørelser af yderligere effektmål og patofysiologiske studier i et forsøg på at forklare resultaterne.


TRISS-forsøget 

TRISS-forsøget skal randomisere 1000 patienter med septisk shock til restriktiv eller liberal blodtransfusion. Første patient blev inkluderet i december 2011 og midtvejsanalyse gennemføres i foråret 2013. Forsøget ventes afsluttet primo 2014.


EAT-ICU forsøget
EAT-ICU forsøget, der skal randomisere 200 intensivpatienter til målrettet ernæring.


SUP-ICU forskningsprogrammet
SUP-ICU forskningsprogrammet, der skal beskrive forekomsten og forebyggelsen af stress ulcus blandt intensivpatienter og teste virkningen og sikkerheden af sidstnævnte.

Patofysiologiske studier af pulmonal inflammation og cerebral autoregulation ved systemisk inflammation og sepsis i tæt samarbejde med Center for Inflammation og Metabolism.

Farmakokinetiske studier af antibiotika.

Patofysiologiske og interventionsstudier af ernæring af intensivpatienter.

Patofysiologiske og observationelle studier af patienter med nekrotiserende bløddelsinfektion.

Kvalitative og kvatitative opgørelser af patienters livskvalitet efter indlæggelse på intensivafdeling

Forskningsansatte

Professorer


​Intensiv Terapi
​Anders Perner
Professor, overlæge, ​​ph.d.  
anders.perner@regionh.dk
​Sygepleje til patienter med akut og kritisk sygdom
Ingrid Egerod
Professor 


Ansatte

7 ph.d.-studerende (5 læger, 1 cand. scient i klinisk ernæring og 1 farmaceut), 5 forskningssygeplejersker og et antal medicinstuderende.

Ph.d. studerende

​​​
​​
​​​​​​​
Redaktør