Leverdialyse/ Plasmaferese behandling

Plasmaferese er en leverdialyse, hvor patientens blodplasma udskiftes med plasma fra Blodbanken.

Plasmaferese behandling udføres for at fjerne affaldsstoffer og tilføre stoffer, som man mangler ved nedsat leverfunktion.


 Kontakt

Redaktør