Måling af tryk i hjernen

​Ved nogle respiratorpatienter kan det være nødvendigt at anlægge en trykskrue for løbende at kunne måle trykket i hjernen.

Hvis en patient er indlagt med akut leversvigt og ligger i respirator, kan der opstå risiko for overtryk i hjernen. Hvis lægen skønner, at hjernetrykket vil stige for meget, kan lægen beslutte at lægge en trykskrue. Trykskruen gør det muligt løbende at måle trykket og gribe ind med behandling på det rigtige tidspunkt, så varige hjerneskader så vidt muligt undgås. ​

 Kontakt

Redaktør