Levertransplantation

​Udredning til levertransplantation foregår som det eneste sted i landet på Hepatologisk Klinik. På baggrund af en række undersøgelser vurderer vi om levertransplantation er det bedste behandlingstilbud for dig.

Som forberedende undersøgelse til en levertransplantation vil du som hovedregel blive indlagt to gange á hver én uges varighed med 14 dages mellemrum. Du får lagt et undersøgelsesprogram og bliver fulgt under din indlæggelse. Med udgangspunkt i undersøgelserne vurderes din leversygdom, og om transplantation er den rette behandling for dig. I så fald udarbejdes tilmelding til en venteliste.

I ventetiden til en transplantation er der kontrol cirka hver tredje måned i form af en kortvarig indlæggelse, så vi kan følge med i, hvordan du har det. Selve levertransplantationen og den efterfølgende behandling og pleje foregår på Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik, som er Klinik for kirurgisk gastroenterologi, levertransplantation og børnekirurgi.
Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik

Rigshospitalet har udført levertransplantationer siden 1990 og har i de senere år gennemført 40 transplantationer i gennemsnit om året.

Læs mere​

Information til leversyge patienter og deres pårørende 
Redaktør