Praktisk information

På Hepatologisk K​linik behandler vi patienter med akutte og kroniske leversygdomme. Vi er specialafdeling for patienter med leversvigt, som kræver specialiseret intensiv terapi eller udredning til levertransplantation.

​​

Hvis du vil vide mere om at være ambulant patient på Hepatologisk Klinik eller mangler information om indlæggelse på klinikken, så læs mere herunder.

Patientve​​jledninger og rettigheder

På Rigshospitalet har vi tilknyttet to patientvejleder, som kan vejlede og rettigheder og informere om regler for frit sygehusvalg og meget mere.

Jo​​​urnal

Hvis du vil have en kopi af din journal, kan du finde den ca.14 hverdage efter din udskrivelse på sundhed.dk under e-journal.
Kopi af journal

Religi​​øsitet

Hvis du eller en pårørende har brug for at tale med en præst eller en repræsentant fra en anden trosretning kan personalet hjælpe med at formidle kontakten. 
Religiøsitet

Samtykkeerklæring

Som patient skal du underskrive en samtykkeerklæring, hvor du tager stilling til, hvem personalet må videregive relevante oplysninger til. Samtykkeerklæringen er gyldig i et år og sikrer, at tavshedspligten overholdes. Din praktiserende læge vil automatisk modtage journalnotat efter hvert ambulant besøg eller indlæggelse med mindre, du specifikt frabeder dig dette i samtykkeerklæringen.

Redaktør