Job og uddannelse i Hepatologisk Klinik

Hvis du vil søge en stilling på Hepatologisk Klinik eller hvis du er interesseret studerende.


​​​​Ledige stillinger i Hepatologisk Klinik

Hvis du fået interesse i vores speciale eller afdeling, er du altid velkommen til at ringe for en uforpligtende snak eller sende en uopfordret ansøgning. Derudover kan du finde mere information under Abdominalcentret, som vi er en del af, eller finde ledige stillinger i Region Hovedstadens jobdatabase.

 

Sygeplejestuderende i Hepatologisk Klinik

Dette er for dig der skal i studiepraktik I Hepatologisk Klinik eller er interesseret i klinikken som uddannelsessted

Om Klinikken
Hepatologisk Klinik (A) 3163 behandler patienter med leversygdomme på et højt specialiseret niveau. Vi er en medicinsk afdeling der varetager pleje og behandling af patienter med leversygdom i alle stadier af deres leversygdom. Vi udreder som de eneste i Danmark også patienter til mulig levertransplantation.

Studerende på klinikken
På Hepatologisk Klinik varetager vi undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever. Vi modtager sygeplejestuderende i modul 1, 2, 4, 5, 11, 12 og 13. Ligeledes uddannes social- og sundhedsassistenter i deres praktik 1.

Læringsmuligheder i Hepatologisk Klinik
Læringsmulighederne spænder bredt, fra helkompenserende sygepleje til den intensive leverpatient, der er i kunstig koma, til den oppegående patient, der er indlagt til udredning for forhøjede levertal. Alle læringsudbytter i klinisk undervisning kan nås i Hepatologisk Klinik. 

Undervisningstilbud i Hepatologisk Klinik for uddannelsessøgende
Der undervises i klinikkens sygdomme, og sygeplejen til disse sygdomme. Studerende og elever ville ligeledes på tværs i centret få tilbudt undervisning. Ligesom der findes et sygeplejebibliotek. Hvis du mangler flere oplysninger eller har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til afdelingssygeplejerske Louise Hyltoft 3545 0564.​Klinisk vejleder
Petrine Hansen

Læs mere om uddannelsesretningerne

Medicinstuderende i Hepatologisk Klinik

Kontakt
Klinisk lektor, overlæge
Mette Kjær
Tlf. 3545 3092

Postgraduate i Hepatologisk Klinik

Hepatologisk Klinik deltager aktivt i den postgraduate videreuddannelse af læger. I samarbejde med Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling CA varetager Hepatologisk Klinik uddannelsen af 3 hoveduddannelsesforløb i medicinsk gastroenterologi og hepatologi. Alle læger under uddannelse har en vejleder og et uddannelsesprogram som sikrer, at uddannelsen evalueres og gennemføres som planlagt og i henhold til specialets målbeskrivelse.
 
Kontakt
Uddannelsesansvarlig overlæge
Mette Rye Clausen 
​3545 2450​Redaktør