Forskning i Hepatologisk Klinik

​Forskningen i Hepatologisk Klinik er orienteret om akut og kronisk leversvigt samt kroniske leversygdomme. ​

Vi foretager basalforskning omkring genregulatoriske mekanismer ved nedsat leverfunktion og genopbygning af leveren, samt omsætning af forskellige stoffer i leveren. Herudover evaluerer vi effekten af den levererstatningsbehandling, der foretages i klinikken. ​Der er i klinikkens laboratorium opstillet eksperimentelle modeller til belysning af patofysiologiske mekanismer ved leversvigt.

Fra klinikken udgår disputatser og ph.d.-afhandlinger. Desuden publiceres artikler i internationale tidsskrifter.


Forskningsansatte

Professor

Fin Stoltze Larsen, professor, overlæge, dr.med.
Publikationer

 

Ph.d. studerende

​​
Redaktør