Sengeafsnittet Hepatologisk Klinik

​Personalet på sengeafsnit 3163 byder dig og dine pårørende velkommen. Herunder kan du få information om, hvad der sker, når du bliver indlagt på sengeafsnit 3163.

​​​​​

Når du b​liver indlagt

Forud for din indlæggelse vil du modtage et indkaldelsesbrev om mødetider og andre praktiske oplysninger om indlæggelsen. Derudover er der en samtykkeerklæring, hvor du skal tage stilling til, hvem personalet må videregive relevante oplysninger til.

Når du møder i sengeafsnittet, bliver du modtaget af en sygeplejerske eller sekretær. Der kan gå lidt tid inden du kommer til at tale med en læge og en sygeplejerske. Herefter bliver du undersøgt, får taget blodprøver og afleverer urinprøve, ligesom din journal bliver skrevet.

Alle patienter får ved indlæggelse tildelt en kontaktlæge og kontaktsygeplejerske, og du bliver informeret om det videre forløb. Du vil også få informationsmateriale om de undersøgelser du skal igennem. 

Husk at informere personalet, hvis du forlader sengeafsnittet, i forbindelse med undersøgelser og i øvrigt.  
Medbring altid din journal til undersøgelser. 


Det er vigtigt, at du er på sengeafsnittet kl. 8, når laboranterne (bioanalytikere) kommer for at tage prøver.


Orlov under indlæggelse

Ønsker du at forlade sengeafsnittet i længere tid eller evt. overnatte hjemme mellem undersøgelser, kan vi melde dig på orlov. Dette gøres af administrative og sikkerhedsmæssige årsager. Du kan maksimalt have orlov i tre døgn. Du kan ikke få betalt transport i forbindelse med orlov.


Alkohol

Det er ikke tilladt at drikke nogen form for alkohol, da det er en belastning for kroppen, når man er leversyg. Dette gælder også personale, pårørende og besøgende.

Klinikken samarbejder med Center for Misbrugbehandling. Som patient vil du blive spurgt, om du har problemer med alkohol eller misbrug og ønsker hjælp. I den forbindelse bliver alle patienter bedt om at udfylde et spørgeskema.
Center for Misbrugsbehandling


Ryg​ning

Rygning på Rigshospitalet er kun tilladt i det udendørs rygehus. Personalet kan hjælpe med rygeafvænning under indlæggelsen.


Læs mere

Dagens gang på Hepatologisk sengeafsnit
Kort over afdelingen og vores faciliteter
Mad og drikke under din indlæggelse på Hepatologisk Klinik
Pårørende - see her hvordan du skal forholde digRedaktør