Intensivafsnittet Hepatologisk Klinik

​På Hepatologisk Klinik har vi en lille intensiv afdeling med fire sengepladser. Her kan du kort læse om nogle af de ting, der gør intensiv anderledes end sengeafsnittet.

​​​​​​​​​​​​​

​Kontakt til intensiv

Som pårørende kan du altid kontakte os telefonisk. Det vil være en hjælp, hvis du undlader at kontakte os, når der er stuegang mellem kl.9.00 – 12.00 og ved vagtskifte, som varer 15 min henholdsvis kl.7.15, 15.15 og 23.15.

Besøg i intensiv afsnittet

Vi har ikke faste besøgstider, men beder jer have forståelse for, at vi har patienter med behov for pleje og ro. Af hensyn til patienten vil det være godt at planlægge besøg, så de fordeles jævnt.

Inden I går ind på stuen, vil vi bee jer ringe på klokken, så kommer vi og henjer jer. På denne måde har vi mulighed for at tale med jer, inden I går ind på stuen, og vi kan sikre hensynet til en eventuel nabo-patient. 

Mobil og blomster er ikke tilladt

Tændte mobiltelefoner er ikke tilladt i intensiv på grund at det fintfølende apparatur.
Blomster er desværre heller ikke tilladt. Vi opfordrer i stedet pårørende til at medbringe billeder, tegninger mm. Eller I kan have en lille dagbog liggende, hvor I skriver små hilsner til patienten.

Udstyr på intensiv afsnittet

Som pårørende kan et intensiv afsnit virke overvældende ved synet af observations- og plejeudstyr og indtryk af nye lyde, lugte og lys. Derfor vil vi gerne formidle, hvad vi anvender apparaturet til, så du får en fornemmelse af vores dagligdag i intensiv. De mange apparater har en vigtig funktion, som sikrer den bedst mulige observation og​ behandling. Sygeplejerskerne er ved patienten døgnet rundt, og kan besvare spørgsmål og orientere om nyt i udviklingen. 

Læs mere

Læs mere om intensivafsnittet i vores velkomstfolder, hvor udstyret også gennemgås:Redaktør