Hvad gør jeg som pårørende

​Pårørende er altid velkomne i afdelingen. Herunder kan du finde praktiske oplysninger om besøgstider, overnatning og mad.

Er der mange pårørende til en patient, kan det være en fordel at udvælge én kontaktperson, der tager kontakt til personalet og informerer den øvrige familie. Hvis pårørende vil deltage i stuegang aftales det med personalet.

Besøgstider og kontakt

Sengeaf​snittet har ingen faste besøgstider, men besøgende bedes tage hensyn til patienternes behov for ro, hvile, pleje og behandling.  Ved besøg til patienter i intensivafsnittet bedes pårørende henvende sig til personalet.​

Mad til pårørende

Pårørende har mulighed for at købe mad i Café Arcade eller 7-Eleven i stueetagen. Hvis du som pårørende ønsker at spise på afdelingen, kan man du købe madbilletter hos sektretæren. Billetterne gælder til den efterfølgende dag og skal afleveres til sekretæren inden kl.8.00.

Overnatning og patienthotel

Det er af sikkerhedsmæssige årsager ikke muligt for pårørende at overnatte på patientstuerne eller i sengeafsnittets opholdsrum. Ønsker pårørende at overnatte, hjælper personalet gerne med at bestille værelse eller et gæsteværelse på patienthotellet.​ Ved forespørgsel om ledige værelser kan du ringe på 35 45 28 28 eller sende en mail på patienthotel@rh.regionh.dk.

Find mere information om patienthotellet her

Pårørende til intensive patienter

Som pårørende kan intensiv virke overvældende ved synet af observations- og plejeudstyr og indtryk af nye lyde, lugte og lys. Derfor vil vi gerne fortælle, hvad vi anvender apparaturet til, så du får en fornemmelse af vores dagligdag i intensiv. De mange apparater har en vigtig funktion, som sikrer den bedst mulige behandling. Sygeplejerskerne er ved patienten døgnet rundt og kan besvare spørgsmål og orientere om nyt i udviklingen. ​
Redaktør