Dagens gang

Dagene kan variere meget for patienterne, men i forhold til personalets arbejdsgange, har vi nogle faste rutiner, som patienter og pårørende skal forholde sig til.
​Personalet på sengeafdelingen arbejder i tre hold per dag; dag, aften og nat. Ved hvert vagtskifte giver vi rapport i ca. 15 min. Det er en stor hjælp for os, hvis henvendelser, spørgsmål, der ikke haster og telefonopkald sker udenfor vagtskifte, som sker i følgende tidsrum:

Dag kl.07.15 - 07.30
Aften kl.15.15 - 15.30
Nat kl.23.15 - 23.30


Stuegang og dagens opgaver

Om morgenen varetager sygeplejerskerne opgaver som uddeling af medicin og hjælp til personlig pleje.

Kl. ca. 10:00 og 12:00 er der stuegang, hvor pårørende har mulighed for at deltage. Dette skal aftales med personalet.

Kl. 12:00 til 12:30 holder vi tværfaglig konference, hvor læger og sygeplejersker gennemgår dagens stuegang og drøfter videre undersøgelser og forløb.

Om aftenen er der en kort stuegang, hvor akutte opgaver løses.


Redaktør