Abdominalcentrets forskning i sygepleje

​Abdominalcentret arbejder målrettet og strategisk med at udvikle en kultur, hvor forskning i sygepleje bliver en naturlig del af praksis

​​​​​​

Rum til forskning i sygepleje​

Abdominalcentret ønsker at skabe rum for forskning i sygepleje, og konkret bliver det i dag gjort på blandt andet sygeplejekonferencer og temadage, hvor forskningsinteresserede på flere niveauer kan deltage.  Centret ønsker at skabe en kultur, hvor forskningsspirer bliver opdaget og at skabe et miljø, der muliggør udviklingen af forskertalenter på både prægraduat og postgraduat niveau.

Læs mere om strategien for forskning i sygeplejen i Abdominalcentret og om konkrete indsatsområder på centrets strategi.
Strategi for forskning i sygeplejen 2014 - 2017      &     2011 referenceramme

Igangværende ph.d-projekter projekter

 
Intensiv ryge- og alkoholintervention ifm radikal cystektomi – STOP-OP studiet.
v. Susannne Vahr Lauridsen
Klinisk sygeplejespecialist, ph.d-stud.

Individualisering af patienter i standardiserede patientforløb.
v. Lone Falck Jørgensen
Anæstesisygeplejerske, cand. pæd. psyk, ph.d-stud.

Udvikling af et internetbaseret værktøj til Type 2 diabetes patienter med henblik på bedring af egenomsorgen.
v. Anne Sophie Mathiesen
Klinisk sygeplejespecialist, MPH.

TOD-ICU - Treatment of Intensive care-acquired delirium. An international cohort study.

v. Marie Oxenbøll-Collet
Klinisk sygeplejespecialist, ph.d-stud.  

Effekten af træning i forebyggelsescenter målt på gangdistance og livsstilsændring hos patienter med claudicatio intermittens.
v. Maj Siercke Bergstedt
Sygeplejerske, Cand. Mag./ M.e.d., ph.d-stud
​Centrets seniorforsker i sygepleje


Thordis Thomsen
thordis.thomsen@regionh.dk

  • Kli​nisk arbejde som sygeplejerske 1984 frem til 2007, primært intensiv sygepleje
  • ​Master of Health Sciences (Nursing) 2003, Deakin University, Australien
  • Ph.d. 2009, Københavns Universitet


Forskningsområder  

  • Effekten af præoperativ rygestoprådgivning på postoperative komplikationer
  • Livsstilsinterventioner til alkohol- og stofafhængige patienter
  • Optimering af ernæring til småtspisende indlagte patienter
  • Fysioterapeutiske interventioner til kvinder med kroniske underlivssmerter
  • Delirium hos intensiv patienter
  • Komplikationer og oplevelse af robotassisteret hysterektomi
​​
Redaktør