Opvågning POTA


Ankomst til opvågningen
Når operationen er afsluttet, bliver du lagt i din egen hospitalsseng igen, og for din egen sikkerheds skyld slås begge sengeheste op. Du bliver herefter fulgt af din anæstesi(bedøve)sygeplejerske og en portør til opvågningsafdelingen (POTA). Under transporten får du et ilttilskud i næsen. Efter du er ankommet hos os på opvågningsafdelingen, giver anæstesisygeplejersken rapport til opvågningssygeplejersken om forløbet af din bedøvelse og operation. Din afdeling får besked om, at operationen er overstået, og at du nu er kommet til opvågningsafdelingen.Opvågningsfunktionen

Når du har gennemgået en operation og har været bedøvet, er det bagefter nødvendigt at tilse dig hyppigt for at sikre, at har stabilt blodtryk, puls og vejrtrækning. Opvågningssygeplejersken er specielt trænet til at passe patienter umiddelbart efter operation og kan derfor reagere hurtigt, hvis der skulle opstå problemer.

For at have anæstesilæger (bedøvelæger) og kirurger i nærheden er opvågningsafdelingen placeret mellem flere operationsgange på 4. sal i opgang 2. Opvågningsperioden efter en bedøvelse varer i gennemsnit 3-4 timer, men har du gennemgået en større operation, kan der være behov for, at du bliver i opvågningsafdelingen til næste dags morgen.


Sådan ser opvågningsafdelingen ud
Opvågningsafdelingen består af 3 store stuer. Hver stue er et stort rum med plads til 6 patienter. Til hver sengeplads hører et overvågningssystem med skærm, hvor sygeplejersken kan følge dine livsfunktioner. Du vil blive koblet til skærmen med 3 ledninger på brystkassen, der måler din hjerterytme. Om fingeren får du en gummiklemme, der måler, om din vejrtrækning er tilfredsstillende. Desuden får du en blodtryksmanchet om overarmen. Og du vil stadig have brug for ilt i næsen.

​ 

Sådan ser opvågningsafdelingen ud
POTA passer på dig
Sygeplejersken tilser dig hver 15. minut og er hele tiden i din nærhed. Vi måler dit blodtryk, ikke nødvendigvis fordi der er noget galt, men for at overvåge kredsløbet. Vi tæller også din vejrtrækning i et minut. Det gør vi ved meget nøje at studere din brystkasse, så det er altså ikke for at genere patienterne, når vi står og stirrer på dem.  Vi tilser desuden hyppigt både din forbinding og operationsområdet, ligesom niveau for smerter og kvalme løbende bliver vurderet.


Hvis der sker noget
Der kan opstå situationer, som kræver hurtig hjælp fra en eller flere sygeplejersker og læger. Indtil situationen igen er stabil, vil der være megen aktivitet omkring patientens seng. Alarmerne på overvågningsudstyret kan dog godt give lyd fra sig, uden at det betyder noget alvorligt. Spørg personalet, hvis du bliver nervøs over, at din alarm går i gang. I øvrigt skal du vide, at sygeplejerskerne altid har tavshedspligt.Hvornår er man vågen
Du er vågen efter bedøvelse:

  • når du kan efterkomme opfordringer og svare relevant på tiltale.
  • når dit blodtryk, din puls og vejrtrækning er stabilt.
  • når du er smertefri i hvile og uden kvalme.
  • når du kan bevæge benene efter en ryg-bedøvelse.

En anæstesi(bedøve)læge vil herefter godkende, at du er vågen og udskrive dig fra opvågningsafdelingen, hvorefter du kan køres tilbage til din egen afdeling. 

​​

Tilbage til egen afdeling
Under transporten tilbage til din egen afdeling, følges du af en portør og af din opvågningssygeplejerske. POTA-sygeplejersken har forinden ringet til din afdeling og meldt din ankomst. Når du er på din stue bliver POTA sygeplejersken ved din side, indtil sygeplejersken fra din afdeling kommer og du kan overlades i trygge hænder. Afdelingen modtager rapport over operations-bedøvelses- og opvågningsforløbet.


Besøg i opvågningen

​​​​​​​

Generel information om afdelingen​

  • Modtager cirka 10000 patienter årligt,
  • Har 18 senge, heraf 4 døgnsenge.
  • Modtager patienter fra 3 centre og betjener 13 forskellige kirurgiske specialer.
  • Varetager ud over opvågningsfunktionen 1. dagstilsynet hos de patienter i Abdomialcentret som modtager postoperative specialiseret smertebehandling (epidural smertebehandling via pumper).
  • Modtager patienter fra ITA 4131 ved kapacitetsproblemer.

Afsnittet er også et praktiksted for kursister fra intensiv - og anæstesiuddannelserne og for operationssygeplejersker på efteruddannelse.
Den gennemsnitlige indlæggelsestid i afsnittet er 3 - 4 timer.


Ledelse

Klinikchef
Speciallæge i anæstesiologi Birgitte Ruhnau

Oversygeplejerske og funktionschef
Marianne Hoffmann ​

Sygeplejeledelse i POTA
Afdelingssygeplejerske Lene Doktor og afdelingssygeplejerske Astrid Weltzer

Lægelige ansvar for POTA 

Overlæge i anæstesiologi Christian Risby Mortensen.​​

Redaktør