Om Anæstesi- og Operationsklinikken Abdominalcentret

Anæstesi- og Operationsklinikken i Abdominalcentret bedøver patienter med sygdomme i mavetarmkanaler, urinveje og store blodkar.

Vores klinik består af tre afsnit for henholdsvis anæstesi, operation og opvågning. Anæstesi- og Operationsklinikken har som sine væsentligste opgaver:

 • At informere patienten via en samtale med en anæstesilæge om bedøvelse og faste før en operation
 • At bedøve patienter i forbindelse med en større undersøgelse eller operation.
 • At bidrage til at operationspatienten får et sikkert, effektivt og ukompliceret operations- og anæstesiforløb.
 • At sikre den kritisk syge patient øjeblikkelig behandling og umiddelbart efterfølgende et sikkert og sammenhængende pleje- og behandlingsforløb ​
Vi varetager anæstesiydelser og operativ assistance til de tre kirurgiske specialer

 • Karkirurgi
 • Urologi
 • Kirurgisk Gastroenterologi
På vores observations- og terapiafsnit varetager vi desuden den postoperative behandling og pleje af patienter fra yderligere 8 specialer på Rigshospitalet.

Klinikken har landsfunktion for anæstesiologiske ydelser til levertransplantationer og et særligt indsatsområde er anlæggelse af permanente dialysekatetre for Nefrologisk Klinik og ernæringskatetre for Medicinsk Gastroenterologisk Klinik. Der ydes tillige anæstesiologisk assistance til patienter med leversygdomme på intensiv afsnit i Hepatologisk Klinik.

Klinikkens udviklingsinitiativer resumeres årligt i den samlede publikation for hele Region Hovedstaden.​


Afsnit

 • Anæstesiafsnittet (2044)
 • Operationsafsnittet (2041 og 2043)
 • Postoperativ Observations-og Terapiafsnit (POTA) (2042)

På operationsgangen behandles patienter fra alle Abdominalcentrets klinikker


Klinikken i tal​

Vi udfører

 • ca. 6000 operationer om året
 • ca. 10000 opvågningsforløb om året
 • 15-20 videnskabelige arbejder pr. år

Vi arbejder på​

 • 10 operationsstuer, samt på røntgen- og ambulatorieafsnit
 • 18 sengepladser i opvågningsafsnittet

Vi er

 • 133 sygeplejersker (1 oversygeplejerske, 5 afdelingssygeplejersker, en klinisk sygeplejespecialist, 3 kliniske vejledere blandt ca. 117 sygeplejersker og 6 sygehjælpere og SoSu-assistenter)
 • 21 læger (1 professor, 1 klinikchef, 7 overlæger, 6 afdelingslæger, 6 yngre læger i hoveduddannelse)
 • 1 fuldmægtig

Vi har

 • minimum en årlig temadag for klinikken
 • temaeftermiddage
 • undervisning hver torsdag
 • en stor festlig julefrokost
 • et stort engageret personale 

Redaktør