Forskning i Anæstesi- og Operationsklinikken

​Forskningslaboratoriet under ledelse af Professor Niels H. Secher og forskningsansatte

​​​​​​​

De patienter, der opereres i Anæstesi- og Operationsklinikken gennemgår ofte større kirurgiske indgreb som cystectomier, nefrectomier, operation af aorta-aneurismer eller levertransplantation. Patienterne kan derfor bløde meget.

Klinikkens behandlings- og uddannelses-strategi retter sig mod at udvikle metoder til monitorering af det centrale blodvolumen med henblik på "goal directed therapy" for den enkelte patient. 

Til klinikken er der tilknyttet et laboratorium under Muskelcentret på Rigshospitalet (CMRC). Her undersøges kredsløbets regulation på frivillige forsøgspersoner og patienter. Kredsløbet undersøges på mennesker fra hypovolaemisk shock til maksimalt arbejde og under og efter anæstesi og ofte med vurdering af hjernens gennemblødning og metabolisme. Der skelnes mellem hjernens “forreste” og “bagerste” del og ofte indebærer undersøgelserne  anlæggelse af arterie og et eller flere venøse katetre til vurdering af regional metabolisme evt. med anvendelse af stabile isotoper.

Desuden deltager klinikken i  kredsløbsundersøgelser på grise. Disse undersøgelser er placeret på Institut for Eksperimentel Medicin på Panum Instituttet.Forskningsansatte


Professor

​Perioperativ patofysiologi og smertebehandling
​​Niels H. Secher
Professor, overlæge, dr.med.

Forskningsansvarlig
Eske Kvanner Aasvang
Konst. overlæge, Dr. Med. M.D. DMSci

Ph.d. studerende
Redaktør