Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Rigshospitalets plan for økonomisk balance

Rigshospitalets hovedsamarbejdsudvalg (VMU) har i dag torsdag d. 4. februar drøftet plan for Rigshospitalets økonomi og den videre proces.

- Situationen omkring hospitalets fremadrettede økonomi er alvorlig. Vi har allerede bremset op med kvalificeret ansættelsesstop og med yderste tilbageholdenhed med indkøb og vedligehold. I dag er hospitalets hovedsamarbejdsudvalg (VMU) blevet orienteret om planen for at få hospitalets økonomi for 2010 i balance, siger hospitalsdirektør Torben Stentoft.

- Den udfordring, vi står overfor, er, at vi skal skaffe 40 mio. kr. for at dække Regionrådets beslutning fra december 2009 om 1,6 pct. øget produktivitet. Derudover skal der skaffes 29 mio. kr. for at dække udviklingen i værdien pr. behandlet patient i 2009. Endelig skal der findes 25 mio. kr. til at dække stigende udgifter til energi m.v. Dette giver tilsammen en ubalance på 94 mio. kr. i 2010, siger Torben Stentoft

Rigshospitalets centre har lagt planer for budgetoverholdelse, som tager højde for ubalancen på 94 mio. kr., og herudover rummer omstruktureringer i forhold til ubalancer i de enkelte centre.

Samlet skal der gennemføres besparelser for 99,6 mio. kr. Desuden forventer Rigshospitalet at gennemføre mer-aktivitet på baggrund af konkrete vurderinger af ventelister og ventetider. I planen indgår der besparelser på personalebudgettet på 89,8 mio. kr. Der skal nedlægges stillinger, og afskedigelser vil ikke kunne undgås.

- Konkret forventer vi, at vi må afskedige 109 personer. Jeg er meget ked af at skulle sige farvel til dygtige og kvalificerede medarbejdere på hospitalet. Vi iværksætter afbødende initiativer, og Region Hovedstaden har oprettet en tryghedsordning. Erfaringer fra tidligere viser samtidig, at naturlig afgang m.v. betyder, at mange af de berørte medarbejdere opsuges i andre stillinger på hospitalet, slutter Torben Stentoft.