Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Rigshospitalet skal frigøre mere tid til patienterne

Nu investerer et samlet Rigshospital tid for at opnå det udbytte, som både patienter og sundhedsfagligtpersonale efterlyser – mere tid til patienten.
Det sker med en ny effektiviseringsstrategi for årene 2012-2014. Hospitalsdirektør Torben Stentoft fortæller:

- Med Rigshospitalets nye effektiviseringsstrategi
2012-2014 imødekommer vi et fælles og altoverskyggende ønske hos både patienter og klinikere. At frigøre mere tid til patienten i form af forskellige patientnære aktiviteter. Det fordrer en strategi med fokus på Rigshospitalets samlede virksomhed, fordi mange udfordringer kun kan løses i kraft af fælles fokus og fælles løsninger. Og så får vi ikke tilført flere ressourcer udefra, der kan hjælpe os til at indfri ønsket.

- Vi skal altså selv finde, dvs. frigøre tiden, og det er kort fortalt, hvad effektiviseringsstrategien handler om, siger hospitalsdirektør Torben Stentoft.

Læs mere i IndenRigs nr. 6, 26. marts 2012