Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Patienter godt tilfredse med Rigshospitalet

Den 3. maj 2012 offentliggøres resultaterne af den årlige landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser (LUP). Rigshospitalet har gode resultater samtidig med, at der også er plads til forbedringer.

Årets LUP-undersøgelse 2012 viser, at ni ud af ti patienter er glade for hospitalsbehandlingen i Hovedstaden, og Rigshospitalet og Gentofte Hospital er de af regionens hospitaler, der klarer sig rigtig godt i forhold til de indlagte patienter.

Ros fra indlagte patienter
Blandt de indlagte patienter scorer Rigshospitalet blandt andet højt på spørgsmål om, hvorvidt patienterne har tillid til, at de har fået den rette lægelige behandling, om patienterne har tillid til, at de har fået den rette sygepleje og om den skriftlige information er god. Der er dog stadig plads til forbedringer, bl.a. om personalet er gode til at håndtere fejl, om patienten oplever unødig ventetid og om patienten kender til livsstilens betydning for helbredet.

Ambulante patienters mening
Rigshospitalet klarer sig, sammen med Amager Hospital, også rigtig godt på det ambulante område, og resultaterne for Rigshospitalet og Amager Hospital ligger højere end landsresultatet på fem områder.

Blandt de ambulante patienter scorer Rigshospitalet blandt andet højt på kvaliteten af skriftlig information, modtagelsen i ambulatoriet og tillid til, at patienten har modtaget den rette lægelige og sygeplejefaglige behandling. Dog scorer Rigshospitalet lavt på spørgsmål om håndtering af fejl, orientering af praktiserende læge, information om årsag til ventetid ved modtagelsen og viden om livsstilens betydning for helbredet.
 

Læs mere om LUP-undersøgelserne her

Læs pressemeddelelse fra Region Hovedstaden om resultaterne af årets LUP-undersøgelse her