Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Donation fra TrygFonden støtter kræftforskning

Seniorforsker Julie Midtgaard, UCSF, Rigshospitalet har modtaget 1.416.000 kr. fra TrygFonden til forskning i prostatakræft.

Julie Midtgaard skal undersøge den sundhedsfremmende effekt af at engagere en gruppe mænd med prostatakræft i motionsfodbold. Fodboldtræning 2-3 gange ugentligt i 12 uger forventes at have store positive gevinster for mændenes sundhedsprofil og deres generelle velbefindende.

Og behovet er stort. Prostatakræft er den hyppigste kræftform blandt mænd og rammer omkring 3.700 årligt. Et stort flertal overlever sygdommen, som dog i mange tilfælde behandles med hormoner, der typisk fremprovokerer vægtforøgelse, tab af muskelmasse og svækkelse af knoglerne. Mænd med prostatakræft er derfor i øget risiko for at udvikle blandt andet hjertekarsygdom, diabetes og knogleskørhed. Samtidig ses en øget forekomst af depression og nedsat livskvalitet hos den enkelte mand såvel som hos hans eventuelle ægtefælle.

Det er veldokumenteret, at fodboldtræning øger både kondition og muskelstyrke i en grad, som overstiger effekten af andre motionsformer, bl.a. løb. Hertil kommer en række psykosociale og sportslige kvaliteter i form af netværksdannelse, positiv adspredelse og konkurrence, som forventes at kunne fastholde mændene på længere sigt. Projektet vil give vigtig ny viden om fodbold som rehabiliteringsform for mandlige kræftpatienter og ny viden om mænd og sundhed generelt.

Projektet gennemføres i samarbejde med Urologisk Forskningsenhed og Institut for Idræt ved Københavns Universitet. Såfremt de forventede effekter opnås, vil projektet søges implementeret i hele landet i muligt samarbejde med Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og Dansk Boldspil Union.