Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Dronning Ingrids Hospital

Dronning Ingrids Hospital (DIH) er såvel landshospital i Grønland som lokalsygehus for Nuuk sundhedsdistrikt.  
 
Landshospitalet rummer 156 sengepladser. Der er forskellige specialer repræsenteret på DIH:

 • Operationsafdeling
 • Anæstesiafdeling
 • Røntgenafdeling
 • Fællesamb. og Patienthotellet
 • Intensiv observationsafsnit og Kir. Dagafsnit
 • Medicinsk afdeling
 • Kirurgisk afdeling
 • Psykiatrisk afdeling
 • Fysioterapi
 • Ergoterapi
 • Fødeafdeling
 • Centrallaboratoriet
 • Øjenklinik
 • Øre-, næse-, hals klinik
 • Hospitalsodontologi
 • Dermato-venerologi
 • Depot
 • Teknisk afdeling
 •  Medico teknik
 • Vaskeri/rengøring

Sundhedsledelsen  står for den overordnede ledelse af sygehusets drift, herunder koordinering af patientbehandling og -pleje, samt hensigtsmæssig planlægning og organisation af hospitalets samlede virksomhed. Sundhedsledelsen varetager endvidere planlægningen af al speciallægebetjening i Grønland, såvel på Dronning Ingrids Hospital som på kysten

For kautionsanmodning og indkaldelse af patienter rettes henvendelse til patientkontoret Dronning Ingrids Hospital.
Direkte Tlf.:
00299 34 43 11 eller 00299 34 43 13. 
Fax: 00299 34 43 15 Fra 11/9 2012 anvendes nødfax: 00299 34 43 47