Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Hjertekirurgi

Den hjertekirurgiske forskning har primært et klinisk sigte med fokus på tværfaglige flerårige kliniske projekter i et randomiseret design og rimelig stort patientantal (størrelsesorden i de aktuelle projekter er 100-600 patienter). 

Aktuelle forsknings- og udviklingsprojekter inden for hjertekirurgi


 • bypasskirurgi uden hjerte-lungemaskine
 • indflydelse af hjertekirurgi på postoperativ hjernefunktion
 • arterier eller vener som reservedele
 • koagulationsforstyrrelser, koagulationsstatus efter operationen
 • blodfortyndende medicin efter klapkirurgi
 • kateterbaseret eller endoskopisk behandling for forkammerflimmer
 • operation for mitralklapinsufficiens i forbindelse med bypass-kirurgi
 • reduktion af blødning ved hjælp af tromboelastografi
 • beskyttelse af lungerne i forbindelse med lungetransplantation med reduktion af vævsskader
 • anvendelse af molekylærbiologiske og DNA-baserede teknikker til diagnose af afstødning efter transplantation
 • reduktion af nyrerelaterede komplikationer
 • optimeret renal perfusion ved anvendelse af hjerte-lungemaskine
 • mini- vs. konventionel hjerte-lungemaskine
 • anvendelse af multislice CT scanning til diagnose og kontrol efter bypass-kirurgi
 • kirurgisk eller stentbaseret behandling ved aortastenoser
 • international projektdeltagelse: Klinikken deltager i flere større internationale multicenterforsøg: NOVO13, ADVANTAGE, NOCTURN. NOCTET, AP214
 • eksperimentelle projekter i samarbejde med Panum Institut: Flere projekter med fokus på beskyttelse af hjertet og lungerne under operation, koagulationsforstyrrelser, samarbejde med Action Pharma