Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Sygepleje og uddannelse i Abdominalcentret

 
Abdominalcentret tilbyder klinisk undervisning til sygeplejestuderende og social - og sundhedsassistenter indenfor det medicinske og kirurgiske felt.

Du kan som studerende komme i klinisk undervisning i Abdominalcentret i modul 1, modul 2/4, modul 11 og modul 12.  Du har også mulighed for at samle empiri i det tværfaglige modul 5, i dit valgfag i modul 13 og til din bacheloropgave i modul 14.
> Indsamling af empiri på Rigshospitalet

I Abdominalcentret arbejder vi målrettet med at sikre, at den kliniske undervisning for sygeplejestuderende udvikles og lever op til visionen for den kliniske uddannelse på Rigshospitalet.

De kliniske vejledere samarbejder på tværs af centrets klinikker med sundhedsfagligt personale om uddannelsesmæssige spørgsmål for at sikre et godt studiemiljø for de uddannelsessøgende.

I Abdominalcentret kan du komme i klinisk undervisning i medicinske og kirurgiske klinikker.

> Intensiv Klinik
> Medicinsk Endokrinologisk Klinik
> Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik
> Medicinsk Gastroenterologisk Klinik
> Hepatologisk Klinik
> Urologisk Klinik
> Karkirurgisk Klinik
> Nefrologisk Klinik


Lærings- og studiemiljø
I den kliniske undervisning tager vi udgangspunkt i dine personlige og faglige forudsætninger. Du har medindflydelse på dit studieforløb. Vi lægger derfor vægt på din individuelle studieplan og inddragelse af dit portfolio.
 
Vi tilbyder

  • Et dynamisk studiemiljø hvor der er studerende og elever i forskellige uddannelsesforløb
  • At du lærer sygepleje ved aktivt at deltage i plejen af patienter under vejledning af kliniske vejledere og sygeplejersker 
  • Undervisning på tværs af centret med studerende på samme modul 
  • Refleksionsgrupper hvor du og medstuderende mødes med den kliniske vejleder om f.eks. patientbeskrivelser, praksisbeskrivelser og læringsaftaler
  • Træning af kliniske færdigheder i skill-lab  
  • Journal club i sidste del af uddannelsen med klinisk underviser

I centret arbejder vi målrettet med at styrke og udvikle samarbejdet mellem den kliniske og teoretiske del af uddannelsen.

Vi samarbejder med tilknyttede undervisere fra Sygeplejerskeuddannelsen Metropol og Diakonissestiftelsen. Underviserene deltager i de studerendes kliniske undervisning ved fx journal clubs og interne klinisk prøver.

Kliniske undervisere og kliniske vejledere
Kliniske undervisere og kliniske vejledere varetager i samarbejde med den kliniske lektor den kliniske undervisning.  Kliniske undervisere er uddannet med sygeplejefaglig og akademisk baggrund og arbejder på tværs af centret.

I den enkelte klinik er der ansat kliniske vejledere med bred kliniske erfaring og med mindst 1/6 diplomuddannelse i pædagogik. De kliniske vejledere varetager den daglige vejledning af de studerendes kliniske undervisning og bed-side vejledning vægtes højt.

De kliniske vejledere, kliniske undervisere og klinisk lektor samarbejder i den kliniske uddannelsesgruppe.  Den kliniske uddannelsesgruppe har ansvar for at planlægge, udføre, udvikle og evaluere den kliniske undervisning for de sygeplejestuderende i Abdominalcentret.

Velkommen til Abdominalcentret!


Kontakt

Hvis du vil vide mere om den kliniske sygeplejerskeuddannelse i Abdominalcentret, kan du kontakte


Lis Suhr, klinisk lektor
3545 8184 eller 72487448 
lis.suhr@regionh.dk


Læs mere

> Metropol Sygeplejerskeuddannelsen
> Den kliniske hjemmeside 
Webredaktør
Abdominalcentret
Email:u6q.uCvaxm8MXycBNz@8gAtyyP.dk