Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Til sundhedsfaglige

Denne side er til sundhedsfaglige med information om visitation, behandlingsområder og ventetider.

I Karkirurgisk Klinik varetager vi den karkirurgiske behandling i hovedstaden og har desuden lands-/landsdelsfunktion (Østdanmark) inden for de mere specialiserede områder i karkirurgien. Klinikken er én ud af i alt 8 karkirurgiske afdelinger i Danmark.


Visitation

 • Borgere i Region Hovedstaden kan visiteres direkte til karkirurgisk klinik fra praktiserende læger, speciallæger samt fra andre sygehuse.
 • Karkirurgisk klinik varetager herudover den karkirurgiske behandling for Bornholms, Grønland og Færøerne.
 • Karkirugisk klinik har lands-/landsdelsfunktion til behandling af specielle tilstande henvist fra andre sygehuse.
 • I henhold til loven om frit sygehusvalg, modtager karkirurgisk klinik patienter med karkirurgiske basislidelser uden kaution.
 • Patienter med varicer/åreknuder modtages fra Region Hovedstaden.

Karkirurgisk klinik behandler patienter, som har behov for kirurgisk behandling ved sygdomme i pulsårer (arterier) og blodårer (vener) uden for selve hjertet.

Behandlingsområder

 • Åreforkalkning i benene (arteriosklerose i underekstremiteterne, claudicatio intermittens, hvilesmerter, gangræn/ulcus)
 • Åreforkalkning i halspulsåren (carotis stenose)
 • Udposninger/aneurismer på pulsårerne - f.eks. udposninger på legemspulsåren (aorta-aneurismer) samt andre aneurismer
 • Forsnævringer eller aflukninger af pulsårerne til indre organer (mesenterial stenose/okklusion, nyrearteriestenose) og overekstremiteter (armemboli)
 • Simple og komplicerede åreknuder (varicer)
 • Hertil kommer en række sjældnere lidelser.


Karkirurgisk Kliniks ventetider

Arterielle sygdomme/arterielidelser

 • forundersøgelse: ca. 2 uger
 • operation/behandling: ca. 2 uger

Åreknuder (varicer)

 • forundersøgelse: 2-26 uger
 • operation 2-52 uger

Den store spredning i ventetiden for åreknuder afhænger af graden af symptomer (sår, blødning, smerter m.v.)


Information om frit sygehusvalg
Ved behov for yderligere information om reglerne for almindeligt frit sygehusvalg samt udvidet frit sygehusvalg, kan du ringe til Enhed for Sygehusvalg på tlf. 35 45 41 19 eller mail fritvalg@rh.regionh.dk


Mere information om ventetider
Du kan også få yderligere oplysninger om ventetider, det frie sygehusvalg, behandlingskvalitet m.v. på Indenrigs- og Sundhedsministeriets side venteinfo, hvor du også kan se pjecen "Frit valg af sygehus". 
www.venteinfo.dk 

Supplerende oplysninger om regionernes aftale med de private sygehuse fås på Danske Regioners hjemmeside
> www.regioner.dk


Karkirurgisk ambulatorium
Karkirurgisk klinik har eget kredsløbs- og ultralydambulatorium og foretager selv de relevante præoperative kredsløbsundersøgelser - herunder ultralydsundersøgelser og perifere blodtryksmålinger - på både ambulante og indlagte patienter.

Patienter modtages til karkirurgisk speciallægeundersøgelse direkte fra henvisende læge på baggrund af en objektiv vurdering.